Hem

Norrtullkyrkan - Öppen för alla

 

Vi vill att vår kyrka skall vara öppen för alla - sökare, troende, icke troende, alla åldrar och nationaliteter. Vi har tolkning till engelska i gudstjänsterna. Vi behöver en plats för stillhet, reflexion, uppbyggelse och gudsnärvaro. Gudstjänsterna innehåller sång, musik, berättelser ur livet, bön, förbön och predikan. Vi vill att undervisningen skall vara en inspiration för vardagen. Barnen går till sin samling i början av gudstjänsten. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Välkommen!

 

Vecka 8

Tisd.-Fred. 9-10.30 Frukost

 

Månd. 19/2 13-16 N-Café

18-20 ungdoms idrott

 

Tisd. 20/2 18.30 Församlingens årsmöte

 

Onsd. 21/2 11.00 Bön

18.30 Bön och lovsång. Alpha på dari

 

Torsd. 22/2 13-16 N-café

 

Fred. 23/2 17.30-19 ungdoms idrott

19.30 Ungdomssamling

Lörd. 24/2 11.00 Bönesamling på tigrinja

 

Sönd 25/2 11.00 Gudtjänst med Camilla Brolin

16.00 Olof Djurfeldt undervisar om: Andens vind i dag och arvet från Lewi Pethrus

 

 

 

Vecka 9

Tisd.-Fred. 9-10.30 Frukost

 

Månd. 26/2 13-16 N-café

 

Tisd. 27/2 19.00 Frukostkören sjunger i Bollnäs Pingstkyrkan

 

Onsd. 28/2 11.00 Bön

18.00 Bibelundervisning och fika. Alpha på dari

 

Torsd 1/3 13-16 N-café

 

Fred. 2/3 17.30-19 ungdoms idrott

19.30 Ungdomssamling

 

Lörd. 3/3 11.00 Städdag i kyrkan

 

Sönd. 4/3 11.00 Gudtjänst med nattvard Camilla Brolin och församlingsledarna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaruppehåll för N-café. Drar igång när skolarna startar 21/8.

 

Måndagar 13-17 N- Café öppet

gratis mellanmål, läxläsning, pingis, fika...

Torsdag N-Café Öppet 13-17

gratis mellanmål, läxläsning, pingis, fika.

 

Ny föreståndare

Per Axelsson gick i pension den 24 juli efter drygt 18 år som församlingens föreståndare. Efterträdaren Camilla Brolin, är väl känd i församlingen.

Hon har senast varit lärare på Norrtullskolan och hon har vid flera tillfällen arbetat som ungdomsledare i församlingen. Camilla tillträdde sin föreståndartjänst den 1:a september och höll sin Installationspredikan söndagen den 4:e September.

 

Låt oss stötta henne på olika sätt inte minst i våra förböner.

 

Mårdens förskola

 

 

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

 

 

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se