Hem

Norrtullkyrkan - Öppen för alla

 

Vi vill att vår kyrka skall vara öppen för alla - sökare, troende, icke troende, alla åldrar och nationaliteter. Vi har tolkning till engelska i gudstjänsterna. Vi behöver en plats för stillhet, reflexion, uppbyggelse och gudsnärvaro. Gudstjänsterna innehåller sång, musik, berättelser ur livet, bön, förbön och predikan. Vi vill att undervisningen skall vara en inspiration för vardagen. Barnen går till sin samling i början av gudstjänsten. Efter gudstjänsten fortsätter gemenskapen runt fikaborden.

Välkommen!

 

Vecka 12

Tisd.-Fred. 9-10.30 Frukost

 

Månd. 19/3 18-20 Sport for life

 

Tisd. 20/3 18.3 Församlingens administrationsmöte

 

Onsd. 21/3 11.00 Bön

18.30 Bibelundervisning, Alpha på dari

19.30 Bön och lovsång.

 

Torsd. 22/3 13-16 N-cafe

 

Fred. 23/3 17.30 Sport for life

19.30 Ungdomssamling

Lörd. 24/3 11.00 Barnens dag

11.00 Bön på Östra berget

Sönd 25/3 11.00 Gudtjänst med Camilla Brolin m.fl.

17.00 Livsberättelser, sång, musik, fika

 

 

Vecka 13

Tisd.-Fred. 9-10.30 Frukost

 

Månd. 26/3 Påskvandring åk 3

18-20 Sport for life

 

Tisd. 27/3 18.30 Församlingsledarträff

 

Onsd. 28/3 11.00 Bön

18.00 fika.

18.30 Bibelundervisning, Janne

Alpha på dari och svenska Camilla / Fabius

19.30 Bön och lovsång

 

Torsd. 29/3 18.30 Ekumenisk påskvandring

 

Fred. 30/3 11.00 Långfredagen. Gudstjänst med Nattvard. Camilla Brolin m.fl.

 

Lörd. 31/3 11.00 Bönesamling på tigrinja

 

Sönd. 1/4 16.00 Påskdagen- Påskfest- Jesus lever! var och en tar med mat och dryck (alkoholfritt)

18.00 Gudstjänst. Tema: Uppståndelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommaruppehåll för N-café. Drar igång när skolarna startar 21/8.

 

Måndagar 13-17 N- Café öppet

gratis mellanmål, läxläsning, pingis, fika...

Torsdag N-Café Öppet 13-17

gratis mellanmål, läxläsning, pingis, fika.

 

Ny föreståndare

Per Axelsson gick i pension den 24 juli efter drygt 18 år som församlingens föreståndare. Efterträdaren Camilla Brolin, är väl känd i församlingen.

Hon har senast varit lärare på Norrtullskolan och hon har vid flera tillfällen arbetat som ungdomsledare i församlingen. Camilla tillträdde sin föreståndartjänst den 1:a september och höll sin Installationspredikan söndagen den 4:e September.

 

Låt oss stötta henne på olika sätt inte minst i våra förböner.

 

Mårdens förskola

 

 

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

 

 

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se