Barn/Ungdom

Barn

Söndagsskola

 

Under söndagsgudstjänsterna har vi Star Kids - för söndagscoola!!

Barnen är med i början av gudstjänsten och går sedan till de fina nya lokalerna där de leker, sjunger, hör en bibeltext och gör uppgifter i samband med texten.

Ansvarig: Ingela Göransson och

Maria Fagerbrandt

Ungdom

Vi vill att söndagens gudstjänst skall vara

för alla åldrar.

 

Vi har ungdomsalpha på fredargar 19:30. Ungdomsalpha är en rad möjligheter för ungdomar att utforska den kristna tron.Varje tillfälle är inriktat på olika aspekter och frågor som rör tro och är skapat för att väcka samtal.

Ansvarig: Camilla, Fabius

 

Ibland hittar vi på saker tillsammans.

Har du idéer så tala med Camilla. och Fabius

 

 

 

 

Camilla Brolin tel. 68414, 070-3735924

Fabius Ndot tel. 0703490573

 

 

Länkar

Barnprogram, livsberättelser, reportage,

kortfilmer, konferenser m.m.

Mårdens förskola

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se