Bilder på kyrkan

Norrtullkyrkan - Öppen för alla

 

I anslutning till den gamla kyrkan har det byggts upp nya ändamålsenliga lokaler.

Många nya människor kommer hela tiden och gläds med oss över de nya fina lokalerna.

Kom även du.

Vi vill att vår kyrka ska vara just för dig.

BILDER

 

Bilder från kyrkan och dess sidolokaler:

 

 

Baptistkyrkan byggdes år 1903 av Baptistförsamlingen (på bara nio månader).

2007 köpte Pingstförsamlingen kyrkan. Den gamla trädelen (som var den ursprungliga kyrkan) revs och den 3:dje advent 2008 invigdes de nya lokalerna.

Kyrkasalen är nästan intakt - golvet är slipat och mattorna utbytta.

Anders Persson har målat ett av kyrkfönsterna, som blev igenmurat p.g.a. nybygget.

Kyrkan har en erkänt fin akustik, vilket gör att många vill förlägga sina konserter i vår kyrka.

Många uttrycker sin glädje över att kyrkan fick fortsätta att vara en gudstjänstlokal, när nu baptistförsamlingen avvecklades. Vi stortrivs i lokalerna och hoppas att flera ska upptäcka att Norrtullkyrkan är en kyrka - öppen för alla.

Mårdens förskola

 

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

 

 

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se