Församling

Norrtullkyrkan - Öppen för alla

 

I anslutning till den gamla Baptistkyrkan har det byggts upp nya ändamålsenliga lokaler.

Många nya människor kommer hela tiden och gläds med oss över de nya fina lokalerna.

Kom även du.

Vi vill att vår kyrka ska vara just för dig.

Historik

 

Församlingen Bildades den 11 nov. 1923 i makarna Randins hem

och fick namnet Salem.

1944 ändrades namnet till Filadelfiaförsamlingen

2003 ändrades namnet till Pingstförsamlingen i Söderhamn

 

 

Medlemsutveckling:

1923 28 medlemmar

1933 140 medlemmar

1943 195 medlemmar

.....

1993 220 medlemmar

.....

2015 274 medlemmar

 

Lokaler / Kyrkor:

1923-30 NTO-lokalen "Nyårsstjärnan hyrdes

1930 Västra skolan Oxtorgsg. 5 inköptes och gjordes om till kyrka

1964 Sjömanshuset inköptes

1972 Sjömanshuset såldes till KF

1972 Kvarteret Mården köptes

1974 Pingstkyrkan invigdes

2005 Fastighets AB Mården såldes. Kyrklokalen hyrs av de nya ägarna.

2007 Baptistkyrkan köptes

2008 Sidolokalerna av Baptistkyrkan revs och en ny byggdes. Invigning tredje advent. Kyrkan får namnet Norrtullkyrkan

 

Föreståndare:

Ernst Lemberg 1923-25, Einar Mellkvist 1925-28, Tage Sjöberg 1928-29, Einar Gustavsson 1929-31, Leon Johansson 1931-32, Gustav Söderholm 1932-36, Carl Olivestam, Erik Adolfsson 1936-44, Erik Larsson/Jäveskog 1945-48, Alvar Larsson 1949-53, Vilhelm Johansson 1953-55, Lennart Hedman 1955-56, Nils Saxby 1956-1970, Gusten Fors 1970-71, Karl-Erik Ögren 1971-74, Sven-Olof Fagerhov 1974-75, Eric Sundström 1975-87, Malte Johansson/Lennart Svedman 1987-89, Georg Lundqvist 1989-98, Per Axelsson 1998-2016, Camilla Brolin 2016-

 

Mårdens förskola

 

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

 

 

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se