Predikan

Norrtullkyrkan - Öppen för alla

 

I anslutning till den gamla kyrkan har det byggts upp nya ändamålsenliga lokaler.

Många nya människor kommer hela tiden och gläds med oss över de nya fina lokalerna.

Kom även du.

Vi vill att vår kyrka ska vara just för dig.

 

Ur predikan av Per Axelsson på årsmötet den 7 jan. 2007

 

 

”Drömmen om församlingen”

 

Text: Apg. kap 1 och 2

 

Jag vaknade tidigt i morse och drömde om hur församlingen var i framtiden. Jag fortsatte att drömma fast jag var vaken.

 

Jag kom till kyrkan och församlingen höll på att samlas till gudstjänst. Det var en oerhörd glädje och förväntan hos de som samlades.

Det var många jag kände igen, men det var även många okända ansikten.

Personen bredvid mig, berättade att det var många som hade blivit frälsta den sista tiden. Där fanns människor som hade varit helt utslagna av droger och annat, men nu fått uppleva ett helt nytt liv i Kristus. Men det fanns också många människor som hade det gott ställt men upptäckt att materialismen inte gett dem något.

Något som gladde mig var att det var så många barn med. ”Barnen är så tända, de är nästan dom som drar med sig familjen för dom vill inte vara ifrån gudstjänsterna” sa min vän. ”Flera av de unga har berättat om syner de fått av Gud och fått framföra hälsningar från Herren till människor som på ett märkligt sätt fått hjälp.”

 

Det var ett par personer som jag saknade, men då fick jag förklarat för mig att de var ute på missionsuppdrag. De hade kommit till församlingsledningen och med stor gripenhet berättat hur Gud hade kallat dom till tjänst utomlands. Alla visste att det var ett svårt ekonomskt läge, men när man la fram det i församlingen var det en man som reste sig och sa att han och hans fru hade mött Gud på ett mäktigt sätt och var nu villiga att i stället för att satsa på hem, bil och utlandsresor, nu vill lägga en grundplåt till evangelisation. Flera andra greps av vittnesbördet och den ekonomiska situationen blev helt förändrad. Man började att dela med sig och engagerade sig även socialt.

Många asylsökande kommer från hela världen till i Söderhamn. Gång efter annan får dessa människor personliga hälsningar från Gud av människor som talar andra tungomål, alldeles som hände i Apostlagärningarna 2.

 

Pressen skriver gång på gång vad som händer i kyrkorna. Mäktiga helbrägdagörelseunder har skett. Man kan inte peka på någon person som är i centrum utan det är som om Gud använder vem som helst.

Det har funnits en del människor som har kommit och försökt splittra och förstöra det som sker. Men Gud har utrustat vissa personer med en speciell gåva att kunna avgöra vad som är äkta och vad som är falskt. På det här sättet har det blivit en enorm respekt för det som Gud gör.

 

I gudstjänsten sjöng man av hjärtats lust. En kvinna berättade att hon fått text och musik till en helt ny sång och alla blev glada över att det nya livet ges uttryck på olika sätt. Ung och gammal sjöng tillsammans.

 

Så var det dags för nattvard. Det var en helig stund, mättad av Guds närvaro. Jag såg en person, med tårfyllda ögon smyga till en annan. De viskade något till varandra, omfamnade varandra och jag förstod att något gjordes upp och förlåtelsen fann, där innan man firade Herrens måltid.

 

Jag undrade vad som hänt i församlingen och jag fick inte något riktigt svar.

 

Jag hörde berättas att man hade haft ett bönemöte och en av de äldre tuppade av. Man ringde efter ambulansen. Under tiden man väntade avstannade pulsen och andningen upphörde och ansiktet blev askgrått. Man började be ivrigt att Gud skulle ge honom ytterligare en tid tillsammans med dom. Helt plötsligt blev det liv i mannen och efter en undersökning på sjukhuset fick mannen, samma eftermiddag, åka hem.

 

Jag frågade hur det var i dom andra församlingarna i staden. Jo, det var full fart i Missionskyrkan. Många människor fick möta Herren och i Svenska kyrkan hände även märkliga saker. Man höll fast vid sina kyrkoordningar men Guds Ande var i verksamhet och många fick göra mäktiga gudsupplevelser. Pingstpastorn och kyrkoherden fortsatte med sina drop-in-förböner och det hade bara ökats mer och mer. Ibland fick man samlas i större lokaler för att få plats med all som ville få hjälp i bön.

 

Det var som om församlingen hade fått en ny pingstpastor. Ja, predikningarna var väl ungefär som tidigare, men det var som om Anden gjorde Kristus riktigt levande för åhörarna.

 

Jag undrade när det här nya började. Det var svårt att säga, men så påminde sig personen att det var något som hände under 2007, då man firade att pingstväckelsen kom till Sverige för 100 år sedan. Då fanns det en längtan att få uppleva ännu en ny Pingst. Man började året med tio dagars bön- och fasta och det var någonting som sattes igång. Det är svårt att ta på det men något nytt hände. Och nu är vi så rädda att vi ska förlora detta. Vi ber med konung David: ”Ta inte din helige Ande ifrån oss.”

 

Efter att jag vaknat och gjort mig i ordning, tog en rejäl bönepromenad i skogen. Drömmen förstärktes och jag anade att mycket av framtiden ligger i våra händer. De val vi, gör idag påverkar framtiden. Bönen kom över mig: Låt denna dröm gå i uppfyllelse. Hjälp mig att prioritera rätt.

 

Bibeln talar om bön och fasta. Man kan fundera över varför vi ska göra detta. Det är naturligtvis inte så, att om Gud ser att vi slutar att äta, ska han börja att förbarma sig över oss. Det får aldrig bli något som jag ska prestera, men i bönen utrustas jag. Jesus sa att vissa saker inte kan lösas utan bön och fasta. Det är som om vi får en speciell auktoritet i andevärlden. I Illustrerat Bibellexikon står det: ”Fasta är frivilligt avståndstagande från mat, dryck, vila, sömn, umgängelse med människor och annat som tillhör livets behov. Den har praktiserats enskilt och kollektivt både i gamla och nya Testamentet.”

 

Jesus lovade lärjungarna att de skulle bli döpta i den helige Ande. De skulle inte lämna Jerusalem förrän de hade fått uppleva detta. De gick upp i övre salen och bad där i tio dagar.

Jag tror inte att de kände att de blev starkare och starkare utan tvärtom – de blev minde och mindre i sig själva. Men det är då Gud kan göra något. När vi inser att det inte är genom någon människas styrka eller kraft det skall ske, utan genom Guds Ande.

Det är intressant att läsa apostlagärningarna och se resultatet av andeutgjutelsen. Det som hände där kan hända i vår tid. Jag är glad att kunna säga att mycket av det som beskrivs i Apostlagärningarna sker i vår tid, men jag tror att vi alla upplever att något nytt behövs i vårt land. Guds folk behöver ropa till Gud om en – ny Pingst.

 

Mårdens förskola

 

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

 

 

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se