Tankar om gudstjänsten

Norrtullkyrkan - Öppen för alla

 

I anslutning till den gamla kyrkan har det byggts upp nya ändamålsenliga lokaler.

Många nya människor kommer hela tiden och gläds med oss över de nya fina lokalerna.

Kom även du.

Vi vill att vår kyrka ska vara just för dig.

 

Några tankar om gudstjänsten

 

 

Gudstjänsten - en mötesplats

för både Gud och människor

 

Norrtullkyrkan - öppen för alla

- men inte för allt

 

Ambition:

Varje gudstjänst - något för alla åldrar

 

Gå inte till kyrkan bara för din egen skull

- utan även för andras

... för Guds skull

 

Kom inte till kyrkan bara för att få bidrag

- utan för att bidra med något

 

Allt skall syfta till

att bygga upp

 

Var generös

-inte bara med dina pengar

utan även i din attityd

trots att allt kanske inte är efter din smak

 

Atmosfären är viktig

- den skapar vi tillsammans

 

Ingen skall gå från kyrkan

- utan att ha fått ett handslag

... och en varm blick

 

Kom förberedd och förväntansfull

 

Kom i tid

- bjuder vi hem gäster

är det förargligt om vi inte är hemma

när de kommer

 

Även kyrkkaffet

är en del av gudstjänsten

 

Församlingen

- en plats man går till när man mår dåligt

inte en plats men lämnar när man mår dåligt

 

Inriktning:

Ha gudstjänster som man känner sig trygg med

- att kunna ta med sin granne till

 

Ha inte gudstjänst bara för dem som är i kyrkan

- utan även för dem vi vill se där

 

 

Mårdens förskola

 

Vi vill se vår förskola som ett komplement och ett alternativ till den barnomsorg som kommunen bedriver.

 

Vår verksamhet har en kristen profilering vilket innebär att vi i samlingar och sagostunder

kompletterar med kristna sånger, böcker, bibelberättelser och böner.

 

www.mardensforskola.se

 

 

Pingstförsamlingen tel: 0270-12357 Bankgiro:276-1757

Norrtullkyrkan Adress: Nygatan 8, 826 31 SÖDERHAMN

Telefon: 076-1172136 (Pastor Camilla Brolin)

E-mail: info@soderhamnpingst.se